Capri Mk 3
© Fairmont Homes. Not to scale.
Capri Mk 3